Neviena slimība, kas Jums ir - nav nejauša

Neviena slimība, kas Jums ir - nav nejauša. Varbūt kakla sāpes Jūs noliek pagulēt, un padomāt par visu par ko dvēsele iekšēji dusmojas un kliedz, par visu to, ko neuzdrošinaties "mīļā miera labad" pateikt saviem tuvākajiem, vai kur patiesība tiek aizstāta ar meliem...? Vai sāpošas kājas liek atcerēties, ka ir arī ceļi, kuros gribas steigt? Vai stīvums locekļos atgādina, par elastīguma vajadzību, pieņemot pārmaiņas, un citu viedokļus.....? Vai konfekšu un saldumu kaudzes uz naktsgaldiņa varbūt varētu atstāt mierā, ja izdotos sevī ieskatīties, un to kas tur ir iemīlēt, un dalīties mīlestībā ar otru..? Vai vīruss noliek gultā, un liek pārskatīt dzīves prioritātes, un cik ir to lietu, kuras ar mīlestību darām savā ikdienā, kuras liek mums pašiem piecelties agri no rīta bez modinātāja signāla, ar sirds trīsām, ka jauna diena klāt, un gribas darboties?

Ja ir kāda nopietnāka kaite, tad tas ir tas, kas nopelnīts šajā vai dažkārt daudzu iepriekšejo dzīvju garumā, un tas ir tas, kas noteikti prasa paša slimā cilvēka nopietnu ieskatīšanos sevī..Svētceļojumu sevī...,jo ķermena kaites ir tikai Jūsu pašu iekšējās pasaules, nesakārtoto jūtu, sev un citiem nepiedoto situāciju, nevietā pārkāpto robežu, pašizpausmes nolieguma, un neapzinoties atdotās enerģijas - kļūstot par "donoriem", žēlojot vai glābjot kādu, un citu destruktīvu situāciju, kurās ņemam dalību rezultāts.... Pat ja kāds tuvs un mīļš cilvēks ir aizgājis viņsaulē, un Jūsu dvēsele un miesa aiz bēdām sataisās līdzi...radot Sev slimību, atcerieties, tā dvēsele, kas Jūs mīleja, mīl joprojām Debesīs..un vēl Jums tālāk dzīvot mīlestībā turpināt...tas viņu visvairāk ielīksmotu.

Ātra izdziedināšanās caur dziednieku, dažkārt var arī nenest gaidīto efektu, vai var pat būt lāča pakalpojums, par kuru kāds maksās..dažkārt arī dziednieks, ja ir iejaucies likteņa plānā, kur cilvēkam pašam bija jācīnās ar situāciju, un ciešanām, un bija caur to jāaug atziņā. Ja vien tā nav bijusi Jūsu abu karmiskā vienošanās - parāda atdošana no iepriekšejām dzīvēm caur dziedināšanu. Visums neatbalsta "haļavu", tad ja slimības garīgie iemesli cilvēkam paliek slēpti, un tas nav ieguldījis prāta pūles izprotot, un sirds spēku piedodot Sev. Dievam, situācijām...un nav notikusi Dvēseles izaugsme un Apziņas paplašināšana par radušos situāciju, tad veselība atkal var pasliktināties pēc brīnumainās izārstēšanas. Izveseļošanās no nopietnas kaiies, nereti prasa pilnīgu paša dzīves uztveres un dažkārt arī radikālu dzīvesveida nomaiņu, ticību, apzinātu paša slimnieka darbu ar Sevi, izpratni kā kas rodas...tādā gadījumā var runāt par stabilu veselības uzlabošanos, ja tas ir iekļauts šīs dzīves plānā.

Leida Adamante Tīlika

https://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=5688287

[43]

Komentāri
Pievienot komentāru